Polityka Prywatności Froneri International — konkurs fotograficzny Nuii

Froneri International Limited (numer firmy: 05777981), firma zarejestrowana w Anglii z adresem Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, DL7 9UL, Wielka Brytania („Froneri”), zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych .

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli bierzesz udział w konkursie fotograficznym Nuii („Konkurs”). Kiedy udostępniasz dane osobowe firmie Froneri przystępując do Konkursu, Froneri będzie administratorem danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych i będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez Froneri tylko w zakresie niezbędnym do realizacji  Twojego udziału w Konkursie: wyboru zwycięzcy, późniejszego kontaktu oraz publikacji tożsamości zwycięzcy. W przypadku wygrania pierwszej nagrody, po potwierdzeniu Twoich danych, zostaną one przekazane do Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. oraz do odpowiedniej linii lotniczej, która będzie administrować nagrodą. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych przez Froneri są następujące: (i) niezbędny cel do wykonania konkursu  – przetwarzanie jest niezbędne do zarządzania i administrowania konkursem; oraz (ii) uzasadniony interes – przetwarzanie jest konieczne, aby umożliwić Froneri administrowanie konkursem, zapewnienie uczciwego przebiegu konkursu oraz skontaktowanie się ze zwycięzcami konkursu.

Froneri będzie przetwarzać dane związane z Twoim kontem na Instagramie i zdjęciami przesłanymi w związku z Konkursem. W przypadku wygrania którejkolwiek z nagród w Konkursie, Froneri skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego i wiek. Możesz również zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, a także danych paszportowych i wszelkich innych danych  w celu zorganizowania podróży i wyżywienia w przypadku wygrania pierwszej nagrody w konkursie. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz do czasu rozdysponowania wszystkich nagród. Następnie Twoje dane będą przechowywane zgodnie z wytycznymi firmy Froneri dotyczącymi przechowywania danych w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, a następnie zostaną usunięte.

Jeśli wygrałeś nagrodę w Konkursie, Twoje dane identyfikacyjne wraz z Twoim zwycięskim wizerunkiem mogą zostać opublikowane na oficjalnych stronach Froneri Instagram i TikTok, a także na stronie Froneri: https://nuiiicecream.com, pod warunkiem, że publikacja jest bezpośrednio związana z Konkursem. W przypadku przyznania Ci pierwszej nagrody, możemy przekazać Twoje dane osobowe do Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. oraz do odpowiedniej linii lotniczej, pod warunkiem, że jest to konieczne do wykonania postanowień konkursowych w ramach umowy z Tobą. Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu właściwemu organowi administracji lub regulacyjnemu, w przypadku, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W celu wyłonienia zwycięzcy udostępnimy dane Twojego konta na Instagramie oraz Twoje zdjęcia przesłane w związku z Konkursem naszemu niezależnemu jury. Możemy również udostępniać Twoje dane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi w imieniu, takim jak agencje reklamowe. Nasza agencja reklamowa B The Communications Agency Limited jest odpowiedzialna za administrowanie Konkursem w imieniu Froneri, a Twoje dane osobowe zostaną jej udostępnione w tym celu.

Ochrona Twoich danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Twoje dane będą przeglądane i wykorzystywane wyłącznie przez te osoby, które potrzebują dostępu do zarządzania Konkursem i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to uzasadnione, aby zrealizować cele, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych.

Przekazywanie danych poza UE

Froneri ma siedzibę i będzie przetwarzać Twoje dane w Wielkiej Brytanii. W celu administrowania Konkursem możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z naszej Grupy w UE. Przekażemy Twoje dane osobowe do krajów spoza UE i Wielkiej Brytanii w następujących okolicznościach:

  • Kiedy korzystamy z systemu informatycznego lub usługi, takiej jak poczta e-mail, która jest hostowana (wykorzystuje serwery zlokalizowane) poza Wielką Brytanią lub UE; lub gdy korzystamy z dostawców usług IT zlokalizowanych poza Wielką Brytanią lub UE np. do celów wsparcia informatycznego;
  • W przypadku zwycięzcy pierwszej nagrody, przekażemy Twoje dane firmie Currumbin Wildlife Sanctuary, WildArk Inc. oraz każdej linii lotniczej, w której zarezerwujemy loty w ramach pierwszej nagrody;
  • Gdzie którykolwiek z naszych niezależnych paneli sędziowskich znajduje się poza Wielką Brytanią lub UE.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych, wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są traktowane w sposób zgodny i zgodny z przepisami UE i Wielkiej Brytanii dotyczącymi ochrony danych.

W większości przypadków środki te to: (i) zapewnienie, że kraj, do którego dane są przekazywane, posiada wdrożoną Rozporządzenie Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, co oznacza, że ​​kraj ten jest uznawany za kraj odpowiedni do przekazywania danych; lub (ii) korzystanie ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej, które są standardowymi klauzulami umownymi, które określają minimalne wymagania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat środków ochronnych, których używamy przy przekazywaniu danych osobowych poza UE, możesz poprosić nas o to.

 

Twoje prawa

W określonych okolicznościach zgodnie z prawem masz prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o dostęp osoby, której dane dotyczą”). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  • Poproszenia o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat.
  • Poproszenia o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
  • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy dne na podstawie uzasadnionego interesu (lub interesu strony trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji jest coś, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie.
  • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o wstrzymanie lub ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy przedstawili podstawę żądania lub konkretny powód ich przetwarzania.
  • Poproś o przekazanie swoich danych osobowych innej stronie. Jeżeli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub zażądać, abyśmy przesłali kopię Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, skontaktuj się z nami (patrz poniżej).

 

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej informacji o polityce prywatności w dowolnym momencie, a po dokonaniu istotnych aktualizacji przekażemy Ci nową informację o polityce prywatności. Możemy również od czasu do czasu powiadamiać Cię w inny sposób o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności prosimy o kontakt:

Froneri International Limited

Leeming Bar Industrial Estate

Leeming Bar

Northallerton

North Yorkshire

DL7 9UL

Adres email: privacy@froneri.com

Numer Telefonu +44 (01677) 423397

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie  bądź  Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego, w sprawach dotyczących ochrony danych.