Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów i innych materiałów na tej stronie internetowej są własnością Grupy Froneri lub są włączone za zgodą odpowiedniego właściciela. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku osobistego, a także zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie. Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony. Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.