FRONERI POLSKA Sp. z o.o. – Polityka Prywatności (10.02.2022)

Wprowadzenie.

Witamy w obowiązującej we Froneri Polska Sp. z o.o. (“Froneri Polska”) informacji o ochronie prywatności. Froneri Polska jest spółką z Grupy Froneri. Więcej informacji na temat spółek naszej Grupy można znaleźć na www.froneri.com.

Froneri Polska szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności (dalej: „informacja o ochronie prywatności” lub „informacja”) poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe w relacji z nami, w tym podczas odwiedzania naszej strony internetowej i informowania Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób jesteś chroniony przez prawo.

Proszę skorzystać ze Słownika, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

1. Istotne informacje i kim jesteśmy.

Cel informacji o ochronie prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat tego, w jaki sposób Froneri Polska gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe gdy wchodzisz z nami w interakcję, w tym wszelkie dane, które można przekazać za pośrednictwem tej strony internetowej, w szczególności gdy kupujesz produkt lub usługę, jesteś uczestnikiem konkursu, składasz reklamację, przesyłasz nam opinię o produktach, składasz zapytania ogólne lub sprzedażowe bądź w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe za pomocą strony internetowej, zwłaszcza za pomocą zakładki „Kontakt”.

Strona ta nie jest przewidziana dla dzieci i w sposób świadomy nie będziemy zbierać danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności lub o rzetelnym przetwarzaniu, które możemy przekazać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator danych osobowych.

Froneri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu jest administratorem danych osobowych i odpowiada za Twoje dane osobowe (dalej także jako “Spółka”, “my”, “nas”, lub “nasz” itp.). Możesz skontaktować się z nami, wykorzystując podane poniżej dane kontaktowe.

Dane kontaktowe:

Poniżej nasze szczegółowe dane kontaktowe:

Pełna nazwa podmiotu: Froneri Polska Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska.

Adres strony www, za pomocą którego można kontaktować się z Froneri Polska Sp. z o.o.: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Adres poczty elektronicznej: contact@pl.froneri.com

W każdej chwili masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni, jeżeli w pierwszej kolejności swoimi wątpliwościami podzielisz się z nami poprzez przesłanie nam wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/ .

Zmiany do niniejszej informacji oraz Twój obowiązek do informowania nas o zmianach.

Ta wersja informacji była ostatnio aktualizowana 10.02.2022, wersję pierwotną możesz pozyskać poprzez kontakt z nami: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami poprzez przesłanie do nas wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Linki stron trzecich.

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. Dane, które zbieramy na Twój temat.

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, na podstawie których taka osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmuje to danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

•         Dane dotyczące tożsamości, obejmujące imię i nazwisko, ewentualnie nazwę użytkownika.

•         Dane kontaktowe, obejmujące – w zależności od tego, jaką ilość informacji nam przekażesz – adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

•         Dane techniczne, obejmujące: adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta stronie internetowej.

•         Dane dotyczące użytkowania, obejmujące informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane Zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy zebrać dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub powiążemy dane zbiorcze z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, dane te są traktowane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (dotyczy to również danych o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych i światopoglądowych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu ani danych genetycznych i biometrycznych) . Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i przestępstw.

Co stanie się, jeśli nie dostarczysz danych osobowych?

Jeżeli musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie i we wskazanym terminie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub zamierzamy zawrzeć (na przykład, aby zapewnić Tobie towary lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, które masz od nas otrzymać. Powiadomimy Cię, jeśli tak będzie w tej konkretnej sytuacji. W przypadku, gdy składasz zapytanie ofertowe, podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – bez nich nie będziemy mogli w odpowiedzi przesłać Ci oferty. W pozostałych przypadkach, gdy składasz reklamacje lub inne zapytania za pomocą naszej strony „Kontakt”, będziemy prosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych nie będzie wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej jednak będzie niezbędne, żebyśmy mogli rozpatrzyć reklamację, przyjąć Twoją opinię o produkcie czy udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 

W związku z tym, że strona internetowa www.nuiiicecream.com/pl wykorzystuje pliki cookies, chcielibyśmy poinformować Cię, że każdy użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Może to mieć wpływ na zakres danych zapisywanych przez Serwis. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych. Wyłączenie przez użytkownika opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

3. W jaki sposób Twoje dane osobowe są zbierane.

Używamy różnego rodzaju metod do zbierania Twoich danych osobowych, w szczególności:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane obejmujące tożsamość, dane kontaktowe i dane finansowe, wypełniając formularze kontaktowe lub korespondując z nami przez pocztę, telefon, e-mail lub w inny sposób. Ten sam sposób pozyskiwania danych dotyczy sytuacji, w których przekazujesz nam swoje dane osobowe, gdy:
  • składasz zapytanie lub reklamację;
  • weźmiesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  • Kontaktujesz się z nami korzystając z social mediów
  • podzielisz się opinią na nasz temat.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie.
 • Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich i ze źródeł publicznych, zgodnie z poniższym wykazem:
  • Dane techniczne od
 • dostawców usług analitycznych, tacy jak Google Analytics, z siedzibą poza UE (o wykorzystywaniu plików cookies Google Analytics dowiesz się więcej w dalszej części niniejszej polityki;
 • sieci reklamowych z siedzibą wewnątrz lub poza UE
 • dostawców usług wyszukiwania z siedzibą wewnątrz lub poza UE

4. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w przypadkach, w których zezwalają nam na to przepisy. Najczęściej będzie to następować w przypadkach:

 • w celu zawarcia z Tobą umowy lub w celu wykonania takiej umowy;
 • tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), a Twoje interesy i prawa nie przeważają nad naszymi interesami;
 • tam, gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego.
 • Poniżej w tabeli (strona 5, 6 i 7), dowiesz się więcej o rodzajach prawnych podstaw, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż w związku z wysyłaniem do Ciebie wiadomości e-mail lub SMS-ami, stanowiących marketing bezpośredni. Pamiętaj, że będziesz otrzymywał wiadomości zawierające informacje handlowe lub inne treści o charakterze marketingowym za pośrednictwem e-maili lub SMS-ów tylko, gdy otrzymamy nie tylko Twoją zgodę na przetwarzanie danych, lecz także zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych (wymaganą przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na wykorzystanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego (wymaganą przez prawo telekomunikacyjne). Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy: : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz te z podstaw prawnych, na których bazujemy, aby to zrobić. Zidentyfikowaliśmy także nasze uzasadnione interesy tam, gdzie podstawa ta znajduje zastosowanie.

 

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której bazujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe w przypadku, gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/Czynność Rodzaj danych Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych, w tym prawnie uzasadniony interes
(a) Zarejestrowanie Cię jako nowego klienta

(b) odpowiadanie na złożone przez Ciebie zapytania ofertowe.

(a) Tożsamość

(b) dane kontaktowe

Wykonanie zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Podejmowanie działań w ramach naszej relacji z Tobą, w tym:

(a) umożliwienie Ci zgłaszania reklamacji i podejmowania przez nas działań w celu poprawy produktów i usług oraz relacji z klientami;

(b) odpowiadanie na Twoje zapytania ogólne.

(a) Tożsamość.

(b) Dane kontaktowe.

.

(a) wykonanie zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(b) konieczność wykonywania obowiązków nałożonych na nas przez nas przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

(c) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (utrzymywanie naszych rejestrów jako aktualnych oraz analiza, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują nasze usługi i produkty) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

Administrowanie i ochrona naszej działalności oraz tej strony (włączając w to diagnostykę, analizę danych, testowanie, utrzymywanie systemów, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(a) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (prowadzenie przez nas działalności, dostarczanie usług administracyjnych i IT, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom, a także w kontekście reorganizacji biznesu lub działań reorganizacji grupy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

(b) konieczność wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO..

Zapewnienie Ci odpowiedniej treści stron internetowych i reklam i pomiar oraz zrozumienie efektywności przekazywanych Ci reklam (a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane o użytkowaniu

(f) Dane techniczne

Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Wykorzystanie analizy danych w celu poprawy naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i ich doświadczeń (a) Dane techniczne

(b) Dane o użytkowaniu

przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (określenie typu klientów, korzystających z naszych produktów I usług; utrzymywanie naszej strony internetowej jako aktualnej i zawierającej odpowiednie treści, rozwój naszej działalności i informowanie o naszych strategiach marketingowych) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu (czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka itp.), co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

(b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

(a) Dane techniczne

(b) Dane o użytkowaniu

(a) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (określenie typu klientów, korzystających z naszych produktów I usług; utrzymywanie naszej strony internetowej jako aktualnej i zawierającej odpowiednie treści, rozwój naszej działalności i informowanie o naszych strategiach marketingowych) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

(b) zgoda użytkownika na wykorzystywanie plików cookies – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 
Sugerowanie i rekomendowanie Ci towarów i usług, którymi możesz być zainteresowany (a) Tożsamość.

(b) Dane kontaktowe.

(c) Dane techniczne.

(d) Dane o użytkowaniu.

.

Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Wykrywanie, zapobieganie, badanie lub naprawa przestępstw, nielegalnych lub zabronionych działań lub w inny sposób chronienie naszych praw (w tym współpraca z organami regulacyjnymi i organami ścigania)

 

(a) Tożsamość

(b) Dane kontaktowe

 

(a) konieczność wykonywania obowiązków nałożonych na nas przez nas przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

(b) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (zabezpieczenie naszych interesów i praw) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

Cookies.

Pliki cookies są to pliki zawierające określone, niewielkie informacje, zapisywane na urządzeniach użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej (dalej: Serwis), które Serwis będzie mógł odczytać przy ponownym połączeniu się użytkownika z Serwisem.

 

Pliki cookies, które mogą zostać użyte podczas wizyty w Serwisie, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką                  danego urządzenia użytkownika, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Froneri Polska albo na urządzeniu użytkownika, które serwer Froneri Polska może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia użytkownika, albo bezpośrednio na serwerze Froneri Polska.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu (czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka itp.), co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu, jeśli taka możliwość jest dostępna), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego podłączenia jego komputera do Serwisu; – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała o ustawieniach witryn lub uzyskiwaniu dostępu do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo.

 

Na naszej stronie internetowej www.nuiiicecream.com/pl wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 

Cookie / Technologia Cel Informacja
Google AdWords Marketingowe pliki cookie

ads/ga-audiences – Wykorzystywane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach.

 

 

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

 

Google Analytics

 

 

 

Zewnętrzne pliki cookie / technologia analityczna

 

_ga – Rejestrujące unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

_ga_# – Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych dotyczących liczby odwiedzin witryny przez użytkownika oraz dat pierwszej i ostatniej wizyty.

_gat – Używana przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań

_gid – Rejestrujące unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta ze strony internetowej

 

Google Analytics używa „cookies”, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze stron internetowych, aplikacji lub usług. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryn internetowych, aplikacji lub usług (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryn, aplikacji lub usług, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub w aplikacji, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów” (znajduje się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod dowolnym innym adresem URL, który Google może od czasu do czasu udostępniać) . Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE – Próbuje oszacować przepustowość użytkowników na stronach ze zintegrowanymi filmami z YouTube.

YSC – Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk tego, jakie filmy z YouTube użytkownik widział.

 

 

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

 

Cookiebot zapewniają przejrzystość oraz kontrolę nad wszystkimi plikami typu ciasteczka (cookies) i śledzeniem na stronach internetowych Służą do przechowywania danych dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie
Polylang Pozwala wyświetlić uzytkownikowi odpowiednią wersje językową strony Służą do przechowywania języka, którego używa użytkownik

 

.

 

Zmiana celu.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy z nich korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/ .

 

Jeśli będziemy potrzebować wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię, a także wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

 

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. Udostępnienie Twoich danych osobowych.

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

 

 • Odbiorcom Zewnętrznym zgodnie ze Słowniczkiem (na końcu niniejszej Polityki).
 • Odbiorcom, którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub z którymi możemy scalić części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się pozyskać inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli zmiana dotyczy naszej firmy, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im tylko na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Grupy Froneri. Wiąże się to z przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Wiele z naszych zewnętrznych odbiorców ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc ich przetwarzanie danych osobowych będzie wiązało się z przekazaniem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, zapewniając co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające „odpowiedni” poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisja Europejska: Adekwatność ochrony danych osobowych w krajach spoza UE.

W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę, jaką mają w Europie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Komisja Europejska: Wzory umów dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

7. Zabezpieczenie danych.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które mają potrzebę przetwarzania tych danych osobowych, związaną z wykonywanymi przez nie obowiązkami lub z ich działalnością natury biznesowej. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury, które umożliwią nam radzenie sobie z podejrzeniami naruszenia danych osobowych i poinformujemy zarówno Ciebie, jak i właściwy organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o takim naruszeniu, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa.

8. Przechowywanie danych

Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań prawnych. Co do zasady, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być przechowywane:

a) do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;

b) do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, który zobowiązani będziemy uwzględnić;

c) tak długo, jak długo zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych osobowych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków;

d) do momentu upływu przedawnienia roszczeń względem Administratora lub samego Administratora,

 

zawsze w zależności od tego, który termin jest dłuższy.

 

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez powiadomienia Cię o tym.

9. Twoje prawa

W określonych przypadkach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Żądania przeniesienie swoich danych osobowych
 • Wycofania zgody.

Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajdziesz w dalszej części niniejszej informacji.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami  : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/ lub poprzez pocztę elektroniczną: contact@pl.froneri.com

Zwyczajowy brak opłaty.

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli Twoje zgłoszenie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do Twojego wniosku w takich okolicznościach.

Czego możemy oczekiwać od Ciebie.

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (lub do korzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Czas wymagany do udzielenia odpowiedzi.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię na bieżąco informować o stanie sprawy.

10. Słownik.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszej usługi / produktu oraz najlepszych i najbezpieczniejszych doświadczeń. Dbamy o to, aby rozważyć i zrównoważyć potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy przewyższa wpływ na Twoją osobę (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dopuszczalne przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Ciebie w związku z konkretnymi działaniami, kontaktując się z nami: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne dla zgodności z prawnym lub regulacyjnym obowiązkiem, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

Odbiorcy wewnętrzni

Inne spółki w Grupie Froneri będące administratorami lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania z siedzibą w Wielkiej Brytanii, UE, i poza granicami UE i zapewniający usługi IT i inne usługi administracyjne scentralizowane usługi Grupy (takie jak wsparcie klienta lub marketing), oraz inne produkty i usługi o które poprosiłeś i podlegają raportowaniu do centrali Grupy.

Odbiorcy Zewnętrzni

 • Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w Polsce, UE i poza UE (zazwyczaj w USA), którzy świadczą usługi informatyczne i administrowania systemem lub inne usługi dla i w naszym imieniu (takie jak usługi monitorowania ankiety satysfakcji lub usługi zapewniania jakości);
 • nasi klienci (i ich dostawcy audytu) działający jako przetwarzający lub współadministratorzy z siedzibą w Polsce, UE lub poza UE, którzy wymagają zgłaszania czynności przetwarzania w określonych okolicznościach (na przykład w odniesieniu do dostawców, z którymi współpracujemy);
 • Profesjonalni doradcy działający jako przetwarzający lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Polsce, UE i poza UE, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe, audytowe, oceny jakości i usługi księgowe;
 • Urzędy skarbowe i celne, organy regulacyjne i inne organy działające jako przetwarzający lub współadministratorzy z siedzibą w Polsce, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania;
 • osoby trzecie działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Polsce, UE i poza UE wykorzystywane do ułatwiania transakcji płatniczych, na przykład izby rozliczeniowe, systemy rozliczeniowe, instytucje finansowe i beneficjenci transakcji;
 • Agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom, organy ścigania oraz organy regulacyjne działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Polsce, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłoszenia w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom;
 • Dowolna strona trzecia w kontekście faktycznego lub grożącego postępowania sądowego, pod warunkiem, że możemy to zrobić zgodnie z prawem (na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy);
 • Inna organizacja, jeśli sprzedajemy lub kupujemy (lub negocjujemy sprzedaż lub kupno) jakąkolwiek firmę lub aktywa;
 • Inna organizacja, na którą możemy przenieść naszą umowę z Tobą; oraz
 • Organy państwowe, w których raportowanie jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje prawa

Masz prawo:

ŻĄDANIA DOSTĘPU do swoich danych osobowych (zwykle zwanym „prawem do żądania dostępu przez podmiot danych”). Umożliwia to otrzymywanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 

POPRAWIANIA danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu może mieć miejsce korekta danych niepoprawnych lub niedokładnych, aczkolwiek może zajść również potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

 

ŻĄDANIA USUNIĘCIA swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, dla którego nadal mielibyśmy je przetwarzać. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w sytuacji, w której mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie z konkretnych przyczyn prawnych. Zostaniesz o tym poinformowany w stosownych przypadkach, w chwili zgłoszenia żądania.

 

SPRZECIWU wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (lub prawnie uzasadniony interes osób trzecich), a Twoim przypadku ma miejsce szczególna sytuacja, która sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu ponieważ czujesz, że ma to wpływ na Twoje fundamentalne prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji, które przeważają nad Twoimi prawami i wolnościami. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku takiego sprzeciwu danych osobowych nie można już przetwarzać do celów marketingu bezpośredniego.

 

ŻĄDAĆ OGRANICZENIA przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) gdy chcesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) wyraziłeś sprzeciw wobec wykorzystania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

 

ŻĄDAĆ PRZENIESIENIA danych osobowych do Ciebie lub do osoby trzeciej. Przekażemy Tobie lub osobie trzeciej wybrane przez Ciebie dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji przetwarzanych w sposób zautomatyzowany automatycznych, odnośnie których początkowo wyraziłeś dla nas zgodę na ich przetwarzanie lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania z Tobą umowy.

 

WYCOFANIA ZGODY w każdym czasie, gdy bazujemy na niej, przetwarzając Twoje dane osobowe. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, czy tak jest, w momencie wycofania zgody.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PROFILOWANIA LUB AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

 

W związku z wykorzystywaniem plików cookies, Państwa dane osobowe w postaci Danych technicznych, Danych o użytkowaniu, numerów IP mogą zostać wykorzystane do profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. W przypadku profilowania na stronie internetowej, profilowanie to będzie obejmować :

 

(a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu (czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka itp.), co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

(b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Dla użytkowników oznacza to, że dzięki profilowaniu na stronie internetowej wyświetlane będą informacje i reklamy dopasowane do ich preferencji, a także że nie będą musieli na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – nie przewidujemy wystąpienia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla użytkowników.

 

Niniejsza Polityka Prywatności Froneri Polska Sp. z o.o. obowiązuje z dniem 10.02.2022r.

Appendix – Froneri Group trading entities as at May 2018

Country Entity Website
Adriatics Froneri Adriatic doo Stata Pazova www.icecreamland.rs
Argentina Froneri Argentina S.A. www.froneri.co.ar
Australia Australasian Food Group Pty Ltd www.peters.com.au
Austria Froneri Austria GmbH www.froneri.at
Brazil Froneri Brasil Distribuidora de Sorvetes e Congelados Ltda www.froneri.com.br
Bulgaria Froneri Bulgaria EOOD www.icecreamland.bg
Egypt Froneri Ice Cream Egypt S.A.E. www.froneri.eg
Finland Froneri Finland Oy www.froneri.fi
France Froneri France S.A.S www.froneri.fr
Germany  

• Froneri Schoeller GmbH

• Froneri Ice Cream Deutschland GmbH

• Erlenbacher Backwaren GmbH

 

www.froneri.de

www.froneri-schoeller.de

www.erlenbacher.de

Greece Froneri Hellas Ice-Cream S.A. www.icecreamland.gr
Italy  

• Eskigel S.r.L

• Froneri Italy S.r.L

 

www.froneri.it
Philippines Froneri Philippines Inc. www.froneri.ph
Poland Froneri Polska Sp Zoo www.froneri.pl
Romania Froneri Ice Cream Romania S.R.L www.icecreamland.ro
Russia Froneri Rus LLC www.froneri.ru
South Africa Froneri South Africa (Pty) Limited www.dairymaid.co.za
Spain Froneri Iberia S.L. www.froneri.es
Switzerland Froneri Switzerland S.A. www.froneri.ch
United Kingdom R&R Ice Cream (UK) Limited www.froneri.uk.com