OCHRONA NAJDZIKSZYCH MIEJSC NA ŚWIECIE

NASZA MISJA

Każdego roku NUII angażuje się we wspieranie projektów bioróżnorodności w dzikich miejscach, w których możemy naprawdę zmienić na lepsze życie ludzi, dziką przyrodę i środowisko. Robimy to, ponieważ dzikie miejsca są dla nas ogromnym źródłem inspiracji i ważne jest, abyśmy dali im coś z siebie. Wybraliśmy wildark.org jako naszego partnera, który pomoże nam w tej podróży.

PROJEKT POKOJOWY NUII W NAMIBII

W Namibii pozostało tylko 150-200 słoni zamieszkujących pustynię, co czyni je gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Zarówno słonie, jak i lokalna społeczność potrzebują wody do przetrwania, co może skutkować konfliktem między człowiekiem a słoniem.

CO ROBIMY

Nasz projekt NUII P.E.A.C.E (People & Elephants Amicably Co-Existing) pozwoli społecznościom nauczyć się, jak zachować bezpieczeństwo w pobliżu słoni poprzez budowę centrum edukacji na temat ochrony słoni prowadzonego przez Elephant Human Relations Aid. Tutaj szkoły, społeczności, opiekunowie słoni i przewodnicy terenowi mogą dowiedzieć się wszystkiego o zachowaniu słoni oraz o tym, jak chronić siebie i swój dobytek podczas spotkania ze słoniami.

Instalujemy również 40 słonecznych pomp wodnych, aby zwiększyć BEZPŁATNY dostęp do wody zarówno dla lokalnych społeczności, jak i słoni. Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób będziemy wprowadzać zmiany.

NUII z dumą wspiera WILDARK 100, która jest naukowo potwierdzoną listą 100 zagrożonych gatunków i 50 najważniejszych globalnych ekosystemów, która pomoże priorytetyzować globalne wysiłki na rzecz ich ochrony. Efektem odpowiedniej ochrony, odnawiania lub zarządzania tymi 100 gatunkami w 50 ekoregionach, jest ochrona różnorodności biologicznej, która istnieje wokół nich. Innymi słowy, jeśli zajmiemy się nimi, one zajmą się całą resztą.