Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului nostru web. Respectarea reglementărilor privind protecția datelor este de o importanță deosebită pentru noi. Scopul acestei declarații de protecție a datelor este de a vă informa în calitate de utilizator al site-ului web despre tipul, sfera și scopul prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile care există pentru dvs., în măsura în care sunteți persoana vizată în sensul art. 4 Nr.1 ​​din Regulamentul general privind protecția datelor.

  1. Froneri Ice Cream România SRL, Șoseaua București-Ploiești 1A, Clădirea B, Parter, Sector 1, Bucureşti, 013681, România
    contact@ro.froneri.com

2. General
Am conceput site-ul web pentru a colecta cât mai puține date posibil de la dvs. În principiu, este posibil să vizitați site-ul nostru web fără a furniza date personale. Numai atunci când decideți să utilizați anumite servicii, cum ar fi utilizarea formularului nostru de contact sau înregistrarea ca client, este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Făcând acest lucru, ne asigurăm întotdeauna că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai în conformitate cu un temei legal sau cu consimțământul pe care l-ați dat. Respectăm prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și reglementările naționale aplicabile.

3. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm întotdeauna datele dumneavoastră cu caracter personal într-un anumit scop.
Pe scurt, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
A. Pentru a putea procesa cererea dumneavoastră cu dumneavoastră în cazul unor întrebări de contact (de exemplu, numărul clientului, titlul, prenumele, numele, adresa de e-mail și informații opționale precum adresa, numărul de telefon, numărul de fax, numărul de telefon mobil);
b. Pentru implementarea tehnică a site-ului nostru web și pentru a vă putea furniza informațiile noastre de pe acest site (de exemplu, adresa IP, cookie-uri, informații despre browser)
c. Pentru a trimite un buletin informativ cu informații despre gama noastră de servicii și știri despre serviciile noastre (de exemplu, numele, adresa de e-mail)
d. Pentru a putea încheia și procesa contracte cu dumneavoastră pentru serviciile noastre oferite (de exemplu, contract de cumpărare prin intermediul magazinului nostru online).
Scopurile specifice de prelucrare sunt descrise mai jos.
În ceea ce privește temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, se aplică următoarele:
Prelucrăm datele cu caracter personal care sunt necesare pentru stabilirea, implementarea sau prelucrarea gamei noastre de servicii (prelucrare prin contract) în temeiul legal al Art. 6 Alineatul 1 lit. b GDPR. În măsura în care obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, consimțământul conform art.6 alin.1 lit.a GDPR formează baza legală pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea datelor este, de asemenea, permisă dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru a proteja interesele noastre legitime și nu depășesc interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În măsura în care folosim furnizori externi de servicii în contextul prelucrării datelor privind comenzile, prelucrarea are loc în temeiul legal al art. 28 GDPR.”

4. Datele personale colectate și prelucrate
Ca parte a site-ului nostru web, colectăm și procesăm anumite date personale de la dvs. Puteți spune care date sunt efectiv procesate, pe de o parte, de datele pe care trebuie să le furnizați la completarea formularelor de pe site (de exemplu formular de contact) și, pe de altă parte, vă informăm despre datele prelucrate pentru prelucrare. operațiunile descrise aici.
În rezumat, colectăm și procesăm următoarele date de la dvs. prin intermediul site-ului nostru web:
Date generale de contact:

– Nume prenume
– Adresa
– Adresa de e-mail, site-ul companiei
– Conținutul mesajului
– Numere de telefon, fax și telefon mobil

Vom colecta și prelucra datele dumneavoastră numai în scopurile menționate în această declarație de protecție a datelor. Orice utilizare în afara scopului declarat necesită acordul dumneavoastră expres. Același lucru este valabil și pentru transferul și transferul datelor dumneavoastră către terți.”

5. Colectarea datelor cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru
Dacă utilizați site-ul web doar în scopuri informative, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați în alt mod informații, colectăm doar datele personale pe care browserul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru web, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul nostru web și pentru a garanta stabilitatea și securitatea (temeiul legal este art. 6 alin. 1 S. 1 lit.f GDPR ):

– Adresa IP
– data si ora cererii
– Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
– continutul cererii (pagina specifica)
– Starea accesului / codul de stare HTTP
– Cantitatea de date transferate în fiecare caz
– Site-ul web de la care a venit solicitarea
– browser
– Sistemul de operare și interfața acestuia
– Limba și versiunea software-ului browser.

Pe lângă datele menționate mai sus, cookie-urile sunt stocate pe computerul dumneavoastră atunci când utilizați site-ul nostru web. Puteți găsi informații suplimentare despre aceasta la punctul „Cookie-uri” din această declarație de protecție a datelor.

6. Integrarea serviciilor de la alți furnizori
Site-ul nostru web folosește conținut, servicii și performanțe de la alți furnizori. Acestea sunt, de exemplu, servicii de analiză statistică a utilizării și vizitei site-ului nostru web. Pentru ca aceste date să fie apelate și afișate în browserul utilizatorului, transmiterea adresei IP a utilizatorului către acest furnizor terț este esențială.

Chiar dacă ne străduim să folosim doar furnizori terți care au nevoie doar de adresa IP pentru a putea livra conținut sau chiar pentru a lucra cu adrese IP anonimizate, nu avem nicio influență asupra posibilității de a salva adresa IP. Informații despre furnizorii terți utilizați pot fi găsite mai jos în această declarație de protecție a datelor.”

7. Actualizarea informațiilor despre cookie
Folosim atât cookie-uri pur tehnice pentru furnizarea site-ului nostru, cât și cookie-uri în scopuri de marketing și analiză.”

8. Contactându-ne
Ne puteți contacta prin e-mail sau folosind formularul nostru de contact. În acest caz, vom salva datele personale pe care le-ați transmis pentru a vă procesa solicitarea și pentru a vă contacta pentru a vă procesa cererea. În măsura în care solicităm informații prin formularul nostru de contact, am marcat câmpurile necesare pentru a ne contacta în consecință (asterisc). Informațiile voluntare ne ajută să vă specificăm solicitarea și să îmbunătățim procesarea cererii dumneavoastră. Ne transmiteți datele solicitate pe bază pur voluntară.

În funcție de tipul cererii, temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 Alin. 1 lit. Solicitare de orice alt fel. Interesul legitim decurge din scopurile menționate la pct. 3 a.). În cazul în care se solicită date cu caracter personal pentru care nu avem nevoie pentru a îndeplini un contract sau pentru a proteja interese legitime, acestea ne vor fi transmise pe baza consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR.”

9. Google Analytics
Serviciul de analiză web Google (Universal) Analytics este utilizat pe site-ul nostru web, operat de Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda („„Google”). Google (Universal) Analytics folosește „„cookie“. Cookie-urile sunt fișiere text care permit analizarea utilizării site-ului nostru web. Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul dvs. Informațiile înregistrate în cookie-ul despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web (inclusiv adresa dumneavoastră IP în formă prescurtată) sunt transmise din browserul dumneavoastră către un server Google și stocate acolo. Aceasta este o transmitere către serverele Google LLC. cu locație posibilă în SUA. Această configurație a serviciului de analiză web asigură anonimizarea adresei dumneavoastră IP prin abreviere și exclude referința personală directă. Adresa dumneavoastră IP este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale este posibilă trimiterea adresei IP complete către un Google LLC. difuzat în SUA și prescurtat acolo. În cazul unei astfel de excepții, această prelucrare are loc în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR pe baza interesului nostru legitim în analiza statistică a comportamentului utilizatorilor în scopuri de optimizare și marketing. În numele nostru, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a genera rapoarte privind activitatea site-ului și pentru a ne furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului și a internetului. Adresa dumneavoastră IP transmisă ca parte a Google (Universal) Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google. Puteți împiedica salvarea cookie-urilor prin configurarea browserului. În acest caz, totuși, dorim să subliniem că nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi pe deplin utilizabile. În plus, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie-uri și referitoare la utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și să prelucreze aceste date de către Google. Acest lucru este posibil prin instalarea următorului plug-in de browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mai multe informații despre Google (Universal) Analytics pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de Google LLC. cu sediul în SUA are o certificare pentru acordul SUA-European de protecție a datelor „Privacy Shield”, care garantează conformitatea cu nivelul de protecție a datelor aplicabil în UE. Un certificat actual poate fi vizualizat aici: https://www.privacyshield.gov/list În măsura în care există cerințele legale, am obținut consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră descrise mai sus în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 lit. . un GDPR. Vă puteți revoca oricând consimțământul cu efect pentru viitor. Pentru a vă exercita revocarea, vă rugăm să urmați opțiunea de obiecție prezentată mai sus.

10. Drepturile persoanei vizate
Ai dreptul:

pentru a solicita informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi în conformitate cu Art. 15 GDPR. În special, puteți obține informații despre scopurile prelucrării, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dumneavoastră, perioada de stocare planificată, existența unui drept de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrare sau obiecție, existența unui drept de a depune o plângere, originea datelor dumneavoastră, în cazul în care nu le-am colectat, precum și existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și, dacă este necesar, informații semnificative cu privire la detaliile acestora ;
În conformitate cu Art. 16 GDPR, să solicite imediat corectarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete stocate de noi;
pentru a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi în conformitate cu Art. 17 GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea este necesară pretenții legale;
În conformitate cu Art. 18 GDPR, pentru a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă contestați corectitudinea datelor, prelucrarea este ilegală, dar refuzați să o ștergeți și nu mai avem nevoie de date, dar aveți nevoie pentru a o afirma sau exercita sau aveți nevoie să vă apărați pretenții legale sau ați formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu Art. 21 GDPR;
în conformitate cu Art. 20 GDPR, pentru a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat sau pentru a solicita transferul către o altă persoană responsabilă (portabilitatea datelor);
să vă revocați în orice moment consimțământul acordat în conformitate cu Art. 7 Alin. 3 GDPR. Ca urmare, nu mai avem voie să continuăm în viitor prelucrarea datelor pe baza acestui consimțământ și
să se plângă la o autoritate de supraveghere în conformitate cu Art. 77 GDPR. De regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere a locului dvs. obișnuit de reședință sau de muncă sau sediul companiei noastre.
Dreptul de a obiecta
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza unor interese legitime în conformitate cu Art. 6 Alin. 1 S. 1 lit.f GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Art. care decurg din situația dumneavoastră particulară sau obiecția este îndreptată împotriva corespondenței directe. În acest din urmă caz, aveți un drept general de obiecție, pe care îl vom implementa fără a preciza o situație anume.

Dacă doriți să vă folosiți de dreptul de revocare sau obiecție, este suficient un e-mail la contact”ro.froneri.com; „

11. Transmiterea datelor dumneavoastră personale
Datele dumneavoastră personale vor fi transmise așa cum este descris mai jos.

Site-ul web este găzduit de un furnizor extern de servicii. Acest lucru este necesar pentru funcționarea site-ului web, precum și pentru stabilirea, implementarea și prelucrarea contractului de utilizare existent și este posibil și fără acordul dumneavoastră.

Un transfer are loc și în cazul în care suntem îndreptățiți sau obligați să transferăm date din cauza prevederilor legale și/sau a ordinelor oficiale sau judiciare. În special, aceasta poate implica furnizarea de informații în scopul urmăririi penale, pentru a evita pericolul sau pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În măsura în care datele dumneavoastră sunt transmise furnizorilor de servicii în măsura în care este necesar, aceștia au acces la datele dumneavoastră personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Acești furnizori de servicii sunt obligați să trateze datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, în special GDPR.

Dincolo de circumstanțele menționate mai sus, în general nu transmitem datele dumneavoastră către terți fără consimțământul dumneavoastră. În special, nu transmitem date personale unui organism dintr-o țară terță sau unei organizații internaționale.”

12. Securitatea datelor
Transmiterea de informații prin Internet nu este niciodată 100% sigură, motiv pentru care securitatea datelor transmise prin Internet nu poate fi garantată.

Cu toate acestea, folosim măsuri tehnice și organizatorice pentru a securiza site-ul nostru împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau difuzării datelor dumneavoastră de către persoane neautorizate.

În special, datele dumneavoastră personale vor fi transmise în formă criptată cu noi. Folosim sistemul de codare TLS (Transport Layer Security). Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu în conformitate cu evoluțiile tehnologice.”

13. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
În ceea ce privește perioada de stocare, ștergem datele cu caracter personal de îndată ce stocarea acestora nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului inițial și nu mai există perioade legale de păstrare. Perioadele legale de păstrare formează în cele din urmă criteriul pentru durata finală a stocării datelor cu caracter personal. După termenul limită, datele relevante vor fi șterse în mod obișnuit. Dacă există perioade de păstrare, prelucrarea este restricționată sub forma blocării datelor.”

14. Referințe și legături
Când apelați pagini de Internet la care se face referire pe site-ul nostru web, vi se pot cere din nou informații precum nume, adresă, adresa de e-mail, proprietățile browserului etc. Această declarație de protecție a datelor nu reglementează colectarea, transferul sau manipularea datelor cu caracter personal de către terți.
Furnizorii de servicii terți pot avea prevederi diferite și proprii atunci când se ocupă de colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, este recomandabil să aflați despre practica lor în manipularea datelor cu caracter personal pe site-urile web ale terților înainte de a introduce date cu caracter personal.”

15. Modificarea declarației de protecție a datelor
Ne dezvoltăm constant site-ul web pentru a vă putea oferi un serviciu din ce în ce mai bun. Vom păstra actualizată această declarație de protecție a datelor și o vom adapta în consecință dacă și în măsura în care acest lucru ar deveni necesar.

Desigur, vă vom informa în timp util despre orice modificări aduse acestei declarații de protecție a datelor. Vom face acest lucru, de exemplu, trimițând un e-mail la adresa de e-mail pe care ne-ați dat-o. În măsura în care ar trebui să fie necesar un consimțământ suplimentar din partea dumneavoastră pentru tratarea datelor dumneavoastră, bineînțeles îl vom obține de la dumneavoastră înainte ca modificările corespunzătoare să intre în vigoare.”