Въведение

Добре дошли в Политиката за поверителност на Фронери България ЕООД („Froneri“). Фронери България е част от Froneri Group. Можете да научите повече за нашата група от компании на www.froneri.com.

Froneri уважава правото Ви на защита на личните данни и се ангажира да ги опазва. Настоящата политика за поверителност ще Ви информира как се грижим за личните Ви данни при взаимодействието Ви с нас, включително когато посещавате нашия уебсайт, и ще Ви запознаем с правата Ви за поверителност и защитата, която законът Ви осигурява.

Използвайте представения по-долу речник, за да се запознаете със значението на някои от термините, използвани в настоящата политика.

1. Важна информация и кои сме ние

Цел на настоящата Политика за поверителност

Настоящата политика има за цел да Ви предостави информация за това как Фронери България събира и обработва личните Ви данни, получени при взаимодействието Ви с нас, включително данни, които можете да предоставите като наш доставчик, чрез този уебсайт, когато закупите продукт или услуга или участвате в състезание.

Този уебсайт не е предназначен за деца и ние съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

Важно е да прочетете настоящата политика за поверителност, както и всякакви други декларации за поверителност или за добросъвестно обработване на лични данни, което може да Ви предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме Ваши лични данни, така че да сте напълно запознати как и защо ги използваме. Настоящата политика за поверителност допълва всички други декларации и уведомления и не е предназначена да ги замени.

Администратор

Фронери България е администраторът и лицето, което отговаря за Вашите лични данни (наричано с общия термин „Дружество“, „ние”, „нас” или „наш/наши” в настоящата Политика за поверителност).

Ние сме назначили Отговорник по защита на личните данни, който отговаря за решаването на въпросите, свързани с настоящата политика за поверителност. В случай че имате каквито и да било въпроси относно настоящата политика, включително заявки за упражняване на Вашите законни права, свържете се с Отговорника по защита на личните данни, както е посочено по-долу.

Данни за контакт

Нашите данни за контакт са:

Пълно наименование на юридическото лице: ФРОНЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Отговорник по защита на личните данни: Мениджър ИТ

Имейл адрес: Contact@bg.froneri.com

Пощенски адрес: гр. София 1220, бул. Ломско шосе № 261

Телефонен номер: +02 937 55 00

Имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорния орган на Република България по въпросите за защитата на личните данни ( www.cpdp.bg) на електронен адрес: kzld@cpdp.bg, както и на тел. 02/91-53-519. Ще бъдем благодарни, ако ни дадете възможност да намерим решение на Вашия проблем, преди да се обърнете към КЗЛД, за това Ви молим първо да се свържете с нас.

Промени в Политиката за поверителност и задължението Ви да ни информирате при настъпили промени

Настоящата версия е последно актуализирана на 14.06.2019 г., а по-стари версии можете да получите като се свържете с нас.

Важно е личните данни, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Молим, информирайте ни, в случай че настъпи промяна в личните Ви данни по време на нашите взаимоотношения.

Връзки към трети страни

Този уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на тези трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме уебсайтовете на трети страни и не носим отговорност за техните политики за поверителност. Препоръчваме Ви, след напускането на нашия уебсайт, да прочитате известията за защита на данните на всеки уебсайт, който посещавате.

2. Данните, които събираме за Вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено физическо лице, въз основа на която то може да бъде идентифицирано. Тук не са включени данни, в които идентичността е заличена (анонимни данни).

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и предаваме различни видове лични данни за Вас, групирани както следва:

 • Данни за самоличността , които включват име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол.
 • Данните за връзка включват седалище, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • Финансовите данни включват данни за банкова сметка и данни за карта, с която се извършват плащания.
 • Данни за транзакциите , включващи подробности за плащанията към и от Вас и други подробности за продуктите и услугите, които сте ни доставили или закупили от нас.
 • Техническите данни включват адреса на интернет протокола (IP адрес), Вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка и местоположение на часовите зони, типове и версии на браузъра, операционна система и платформа и други технически характеристики на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.
 • Данните за профила включват Вашето потребителско име и парола, покупките или поръчките, направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отзиви от проучвания.
 • Данните за потреблението включват информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни.
 • Маркетингови и комуникационни данни , които включват Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас и нашите партньори и Вашите комуникационни предпочитания.

Ние събираме, използваме и споделяме и обобщени данни например статистически или демографски данни за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от Вашите лични данни, но според закона, те не се третират като лични данни, тъй като не разкриват пряко или косвено Вашата идентичност. Например може да обобщим информация за потреблението Ви на сайта ни, за да изчислим процента на потребителите, които имат достъп до определена негова функция. Въпреки това, ако комбинираме или свързваме обобщени данни с личните Ви данни, така че те да Ви идентифицират пряко или косвено, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Ние не събираме Специални категории лични данни за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, за религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в професионални съюзи, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни), нито информация за криминалното Ви минало.

При отказ да предоставите личните си данни

Тогава, когато се налага да събираме лични данни въз основа на законово изискване или съгласно условията на договор, който сме сключили с Вас или предстои да сключим и Вие не предоставите тези данни при тяхното поискване, е възможно да не успеем да изпълним сключения с Вас договор или договора, който сме в процес на сключване с Вас (например да Ви доставим продукти или услуги). В този случай може да се наложи да отменим договорените с Вас доставки, но Вие ще бъдете надлежно уведомени за това.

3. Как събираме Вашите лични данни?

За събирането на лични данни от и за Вас ние използваме различни методи, включително чрез:

• Пряко взаимодействие. Можете да ни предоставите Вашите данни за самоличност, контакт и финансови данни като попълвате формуляри или кореспондирате с нас по пощата, телефона, по e-mail или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:

– поръчвате наши продукти или услуги;

– създавате профил на нашия уебсайт;

– ставате клиент, доставчик или сключвате договори за друг бизнес с нас;

– участвате в конкурс, промоция или проучване, или

– изпращате отзиви за нашата дейност.

 • Автоматизирани технологии или взаимодействия. Докато посещавате нашия уебсайт, може автоматично да събираме технически данни за използваното от Вас оборудване, за действията и навиците Ви при сърфирането. Събираме тези лични данни чрез „бисквитки“, сървърни дневници и други подобни технологии. Възможно е да получим и технически данни за Вас, ако посетите други уебсайтове, в които се използват нашите „бисквитки“. За повече информация, запознайте се с правилата ни за „бисквитки“ на https://icecreamland.bg/index.php/bg/cookies-bg .

• Трети страни или публично достъпни източници. Може да получим лични данни за Вас от различни трети страни и публични източници, описани по-долу:

– Технически данни от следните източници:

а. анализатори-доставчици (като Google, базирани извън ЕС);

б. рекламни мрежи, базирани в рамките на ЕС или извън него; и

в. доставчици на информация за търсене например Google, Facebook, базирани в или извън територията на ЕС.

– Данни за контакти, финансови данни и данни за транзакции от доставчици на технически услуги, услуги за плащане и доставка като например EasyPay, базирани в рамките на ЕС.

– Данни за самоличност и контакт, получени от публично достъпни източници (например търговските регистри).

4. Как използваме личните ви данни

Ние ще използваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото ни позволява законът. Най-често ще използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

• Когато трябва изпълним договор, който ще сключим или сме сключили с Вас.

• При необходимост от защита на нашите законни интереси (или тези на трета страна), и когато Вашите интереси и основни права не надделяват над тях.

• Когато трябва да изпълним свое законово или регулаторно задължение.

За да научите повече за видовете законни основания, на които ще се позоваваме в процеса на обработка на личните Ви данни, свържете се с нас.

Като цяло, ние не се позоваваме на съгласието като правно основание за обработката на личните Ви данни, освен във връзка с изпращане на директни маркетингови съобщения от трети страни до Вас чрез e-mail или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения по всяко време, като сесвържете с нас .

Цели, за които ще използваме личните Ви данни

По-долу са описани всички начини, по които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и правните основания, на които ще се позоваваме. Където е уместно, сме изложили и характера на нашите законни интереси.

Обърнете внимание, че можем да обработваме личните Ви данни на повече от едно законосъобразно основание, в зависимост от конкретната цел, за която ще ги използваме. Свържете с нас, ако имате нужда от подробно разяснение на конкретното законосъобразно основание, на което се позоваваме при обработката на личните Ви данни, ако в таблицата е посочено повече от едно основание.

Цел/Дейност Вид на данните Законосъобразно основание за обработка, включително основание за легитимен интерес
Да Ви регистрираме като нов клиент или доставчик а. Идентичност

б. Контакт

в. Банкова сметка

Изпълнение на договор с Вас
За да обработим и изпълним поръчката Ви, включително:

а. Управляване на плащания, данъци и такси

б. Събиране и възстановяване на парични задължения към нас

в. За извършване на поръчани от Вас доставки

а. Идентичност

б. Контакт

в. Финанси

г. Транзакции

д. Маркетинг и комуникации

а. Изпълнение на договор с Вас

б. За защита на законните ни интереси (например за събиране на задълженията Ви към нас)

За да изпълним своите задължения към Вас в качеството Ви на доставчик на стоки или услуги а. Идентичност

б. Контакт

в. Финанси

г. Транзакции

а. Изпълнение на договор с Вас

б. За защита на законните ни интереси (например за проследяване на качествената и навременна доставка на стоките/услугите по договора)

Да управляваме търговските си взаимоотношения с Вас, което включва:

а. Да Ви уведомяваме за промени в нашите условия или политиката за поверителност

б. Да Ви поканим да дадете своето мнение или да участвате в проучване

а. Идентичност

б. Контакт

в. Профил

г. Маркетинг и комуникации

а. Изпълнение на договор с Вас

б. За спазването на наше законово задължение

в. За защита на законните ни интереси (например да актуализираме нашия архив и да проучим как клиентите използват нашите продукти / услуги)

За да можете да участвате в жребий, конкурс или проучване а. Идентичност

б. Контакт

в. Профил

г. Потребление

д. Маркетинг и комуникации

а. Изпълнение на договор с Вас

б. За защита на законните ни интереси (например да проучваме как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развиваме и да разширяваме нашия бизнес)

Да администрираме и защитаваме нашия бизнес и този уебсайт (включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, отчетност и хостване на данни) а. Идентичност

б. Контакт

в. Технически данни

а. За защита на законните ни интереси (например да управляваме дейността си, да предоставяме административни и ИТ услуги, да гарантираме мрежовата сигурност, за предотвратяване на измами, както и в контекста на бизнес реорганизациите или преструктуриране на групата)

б. За изпълнение на наше законово задължение

Да Ви предоставяме съответното съдържание и реклами на уебсайта ни и да измерваме и анализираме ефективността на рекламата, която Ви предоставяме а. Идентичност

б. Контакт

в. Профил

г. Потребление

д. Маркетинг и комуникации

е. Технически данни

За защита на законните ни интереси (например да проучваме как клиентите използват нашите продукти / услуги, да ги развиваме, да разширяваме нашия бизнес и да даваме информация за маркетинговата ни стратегия)
Да използваме анализа на данните за подобряване на нашия уебсайт, продукти / услуги, маркетинга, взаимоотношения с клиентите и нашия бизнес опит а. Технически данни

б. Потребление

За защита на законните ни интереси (например да дефинираме типовете клиенти, ползващи нашите продукти и услуги, да поддържаме уебсайта си актуален и адекватен, да разширяваме нашия бизнес и да даваме информация за маркетинговата ни стратегия)
Да Ви отправяме предложения и препоръки за стоки или услуги, които могат да представляват интерес за Вас а. Идентичност

б. Контакт

в. Технически данни

г. Потребление

д. Профил

За защита на законните ни интереси (да развиваме нашите продукти / услуги и да разширяваме нашия бизнес)

Маркетинг

Стремим се да Ви дадем възможност за избор по отношение на употребата на определени лични данни и особено за целите на маркетинга и рекламата. Създадохме следните механизми за контрол на личните данни:

 

Нашите промоционални оферти

Възможно е да използваме Вашите данни за идентичност, контакт, техническа информация, потребление и данни за Вашия профил, за да преценим какво според нас може да търсите, да Ви е полезно или да Ви интересува. Така решаваме кои продукти, услуги и оферти може да представляват интерес за Вас (наричаме го „маркетинг”).

Възможно е да получавате маркетингови съобщения от нас, ако сте заявили такава информация или ако сте закупили продукти от нас, или ако сте ни предоставили своите данни, когато сте участвали в някой конкурс, или сте се регистрирали за промоция, като във всеки един от тези случаи Вие не сте отказали да получавате маркетингови съобщения.

Маркетингови дейности на трети страни

Преди да споделим личните Ви данни с която и да било компания извън групата Froneri, ние ще поискаме да дадете своето изрично съгласие за получаване на маркетингови съобщения от тази компания.

Отказ

По всяко време можете да поискате от нас или от третите страни прекратяване на изпращането на маркетингови съобщения, като изберете препратките за отказ, налични във всяко маркетингово съобщение, изпратено до Вас или като се свържете с нас по всяко време.

Отказът от получаване на описаните маркетингови съобщения не се отнася за личните Ви данни, предоставени ни в резултат на покупка на продукт/услуга, споделяне на опит от ползването на даден продукт/услуга или друг подобен обмен.

Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои избрани „бисквитки“ или да Ви предупреждава, когато уебсайтовете задават или имат достъп до „бисквитки“. Имайте предвид, че ако деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от този уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно „бисквитките“, които използваме, вижте https://icecreamland.bg/index.php/bg/cookies-bg .

Промяна на целите

Ще използваме личните Ви данни само за целите, за които сме ги събрали, освен когато имаме разумни основания да ги използваме за други цели, сходни с първоначалната. Ако желаете да получите обяснение за това как обработката, основаваща се на новата цел, е съвместима с първоначалната цел, свържете се с нас .

Ако трябва да използваме личните Ви данни за съвсем различна цел, която не е свързана с първоначалната, ние ще Ви уведомим и ще посочим законосъобразното основание, което ни позволява да направим това.

Обърнете внимание, че е възможно да обработваме личните Ви данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горните правила, но само когато това се изисква или разрешава от закона.

5. Оповестяване на лични Ви данни

Може да се наложи да споделим личните Ви данни със страните, посочени по-долу, за целите, описани в таблицата в т. 4 по-горе.

· Вътрешни трети страни, както е посочено в т. 10 Речник по-долу.

· Външни трети страни, както е посочено в т. 10 Речник по-долу.

· Трети страни, на които може да решим да продадем, прехвърлим или да обединим части от нашия бизнес или от нашите активи с тях. Другата възможност е да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако нашата дейност се промени, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

Ние изискваме от всички трети страни да зачитат сигурността на личните Ви данни и да ги обработват в съответствие със закона. Не разрешаваме на трети страни – наши доставчици на услуги да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а им позволяваме да обработват личните Ви данни единствено за специфични цели и в пълно съответствие с нашите указания.

6. Международен трансфер на данни

Ние ще споделяме Ваши лични данни в рамките на групата от фирми на Froneri. Това ще включва и пренос на тези данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Някои от нашите доставчици на услуги – външни трети страни се намират извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), така че обработването на личните Ви данни от тях ще включва и пренос на данните извън ЕИЗ.

Всеки път, когато предаваме Ваши лични данни извън ЕИЗ, ние гарантираме, че за процеса е осигурена достатъчно надеждна защита и че поне една от следните основни защитни мерки е въведена на мястото на обработката:

· Ние ще прехвърляме Ваши лични данни само в държави, за които Европейската комисия счита, че успяват да осигуряват адекватно ниво на защита на личните Ви данни. За повече подробности вижте „Европейска комисия: Адекватност на защитата на личните данни в страни извън ЕС”.

· Когато използваме определени доставчици на услуги, може да се позоваваме на специално сключени договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят същото ниво на защита на личните данни, каквото те имат в Европа. За повече подробности вижте „Европейска комисия: Примерни договори за предаване на лични данни на трети държави”.

Свържете се с нас , в случай че желаете да получите допълнителна информация за конкретния механизъм, който ние използваме за предаването на личните Ви данни извън Европейската икономическа зона.

7. Сигурност на данните

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайното изгубване, неоторизираната употреба или достъп до Вашите лични данни, както и тяхната промяна или разкриване. Достъпът до личните Ви данни е ограничен единствено до тези служители, агенти, контрагенти и други трети страни, които трябва да разполагат с тях за изпълнение на конкретно зададените им бизнес цели. Те ще обработват личните Ви данни само по нашите указания и носят лична отговорност за спазване на изискванията за поверителност.

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение в работата с личните данни и ще уведомим Вас и компетентния надзорен орган за установеното нарушение, когато законът ни задължава да направим това.

 

8. Съхранение на данните

Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ще запазим Вашите лични данни толкова време, колкото те ще са ни необходими за изпълнение на целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнението на законовите и счетоводните ни задължения, както и за нуждите на бизнес отчетността.

При определянето на сроковете за съхранение на лични данни ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, както и потенциалния риск от причиняване на вреди при неоторизирана употреба или разкриване на личните Ви данни, целите, за които ги обработваме и доколко бихме могли да постигнем тези цели, използвайки други средства, както и приложимите законови изисквания.

Съгласно изискванията на данъчното и счетоводно законодателство, Дружеството е длъжно да съхранява първични счетоводни документи със съдържащите се в тях данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за транзакции, в срок от единадесет години от тяхното издаване.

В някои случаи можете да ни помолите да заличим Вашите данни, за допълнителна информация вижте по-долу.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни (така, че те вече да не могат да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, което ни позволява да използваме тази информация за неограничен период от време и без задължение да Ви уведомяваме за това.

9. Вашите законни права

При определени обстоятелства и по смисъла на законите за защита на личните данни Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни:

 • Да заявите достъп до личните си данни.
 • Да заявите коригиране на личните си данни.
 • Да заявите изтриване на личните Ви данни.

· Да възразите срещу обработката на личните Ви данни.

· Да заявите ограничаване на обработката на личните Ви данни.

· Да изискате предаване на личните си данни на трето лице.

 • Право да оттеглите дадено съгласие.

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, свържете се с нас.

Без заплащане на такси

Ние няма да изискваме заплащането на такса за предоставянето на достъп до личните Ви данни (или за упражняване на което и да било от останалите права). Възможно е обаче да начислим такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако то е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

Какво бихме искали от Вас

Възможно е да поискаме допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност и да се уверим, че имате право на достъп до Вашите лични данни (или право да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че личните данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат. Може да поискаме допълнителна информация и в случай че пожелаете да съкратим времето за реакция от наша страна.

Срок за отговор

Стремим се да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е в някои случаи това да ни отнеме и повече от един месец, особено ако работата по случая се окаже по-сложна или ако сте отправили няколко заявки едновременно. В този случай ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме редовно за хода на работата по Вашите заявки.

10. Речник

ПРАВНА БАЗА

Законни интереси са интересите, които имаме в развитието на нашия бизнес, в провеждането и управлението на бизнеса, за да можем да Ви предоставим възможно най-качествената услуга/продукт, както и да доставим възможно най-голямо удовлетворение от взаимодействието Ви с нас. Правим необходимото да оценяваме и балансираме между всички възможни въздействия, които работата ни може да има върху Вас (както положителни, така и отрицателни) и се съобразяваме напълно с Вашите права преди да обработваме личните Ви данни с цел удовлетворяване на нашите законни интереси. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, при които тези данни биха имали приоритетно значение пред нашите интереси (освен когато сме получили Вашето съгласие или сме се оказали задължени по смисъла на закона или законът ни дава право на това). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който оценяваме законните си интереси по отношение на всяко евентуално въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.

Изпълнение на Договор означава обработване на Вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или предприемане на действия по Ваше желание преди да сключим договора.

Спазване на законово или регулаторно задължение означава обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо за спазване на наши задължения, произтичащи от закон или от регулаторна уредба.

ТРЕТИ СТРАНИ

Вътрешни трети страни

Други дружества от групата Froneri, които работят като съвместни администратори или обработчици на данни със седалище във Великобритания и които предоставят услуги по управление на информационни системи и системи за ръководна отчетност.

Външни трети страни

· Доставчици на услуги, действащи като обработващи данни, базирани в България и Европейската Икономическа Зона, които предоставят ИТ услуги и услуги в сферата на системната администрация.

· Наши доставчици, действащи като обработващи данни, във връзка с извършване на транспортни и логистични услуги във връзка с доставката и съхранението на продукти, съоръжения и други материали.

· Професионални консултанти, действащи като обработващи данни или съвместни администратори, включително адвокати, банкери, одитори, данъчни консултанти и застрахователи, базирани в Република България, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги.

· Държавни органи като НАП, Агенция митници, КЗП, КЗК, регулаторни органи и други органи, действащи като обработващи или съвместни администратори, базирани в Република България, които, при определени обстоятелства, изискват отчитане на дейностите по обработката на информацията или изискват информация за бизнес дейността ни, която включва и Ваши лични данни.

· Фирми, занимаващи се с пазарни проучвания, рекламни агенции, системи за сравнение на цените и други.

ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА

Вие имате право:

Да поискате достъп до личните Ви данни („заявка за достъп от Субекта на данните“). Това ще Ви даде възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали тяхната обработка е в съответствие с изискванията на закона.

Да поискате корекции на личните Ви данни, съхранявани от нас. Това ще Ви позволи да коригирате всички непълни или неточни Ваши данни, които съхраняваме, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Да поискате заличаване на личните Ви данни. Това позволява да поискате да изтрием /заличим/ или премахнем личните Ви данни, когато вече няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате от нас да заличим или да премахнем личните Ви данни, когато успешно сте възразили срещу тяхната обработката (виж по-долу), в случай че сме допуснали да обработваме Вашата информация по незаконен начин или когато приложимото законодателство изисква да заличим Вашите лични данни. Обърнете внимание, че не винаги ще можем да изпълним искането Ви за заличаване на данните поради конкретни правни причини, които ще Ви бъдат съобщени, ако е приложимо към момента, в който депозирате искането си при нас.

Да възразите срещу обработката на личните Ви данни, когато ние се позоваваме на легитимен интерес (или на интересите на трета страна) и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, които Ви карат да се противопоставите на обработката на това основание, тъй като смятате, че по този начин са засегнати Вашите основни права и свободи. Имате право на възражение и когато обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи ще можем да Ви докажем, че имаме убедителни правни основания да обработваме личните Ви данни, които имат приоритет пред Вашите права и свободи.

Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това ще Ви позволи да поискате от нас да преустановим обработката на Вашите лични данни при следните обстоятелства: (а) когато поискате от нас да установим точността на данните; (б) когато използването на личните Ви данни от нас е законно обосновано, но Вие не желаете да ги заличим; (в) когато поискате да съхраняваме данните, дори и ако вече не се нуждаем от това, тъй като те са Ви необходими за упражняването или защитата на правни искове; или (г) Вие сте се противопоставили на използването на личните Ви данни, но ние желаем да проверим дали не разполагаме с валидни правни основания да продължаваме да използваме тези данни, имащи приоритет пред Вашето искане.

Да поискате да прехвърлим личните Ви данни на Вас или на трета страна. Ние ще предоставим на Вас или на посочената от Вас трета страна личните Ви данни в структуриран, популярен, машинно четлив формат. Имайте предвид, че това право важи само за автоматизираната информация, която първоначално сте ни предоставили заедно със съгласието си да я използваме или ако сме използвали въпросната информация, за да сключим договор с Вас.

Да оттеглите съгласието си по всяко време в случаите, когато за обработването на личните Ви данни ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие. Това няма да се отрази върху законосъобразността на каквато и да било обработка на личните Ви данни, извършена преди да оттеглите съгласието си. Ако решите да оттеглите своето съгласие, ние може да се окажем в невъзможност да Ви предоставим определени продукти или услуги. Дали това е точно така ще Ви съобщим в момента на оттеглянето на Вашето съгласие.