В защита на най-дивите кътчета в света

Нашата мисия

Коалите са сериозно застрашени от изчезване по източното крайбрежие на Австралия поради обезлесяване, суша, пожари и внезапни наводнения. Според нови данни броят на коалите в страната е намалял от 80 000 през 2018 г. до около 32 065 – 57 920 в дивата природа.

През 2022 г. австралийското правителство обяви, че коалите ще бъдат официално класифицирани като застрашени в Киуинсланд, Нов Южен Уелс и Австралийска столична територия. Нов Южен Уелс преживя най-тежката загуба на население с консервативна оценка от 6382 коали, загинали през сезона на пожарите 2019-20.

Проектът за повторно Оживяване на коалите

Коалите вече бяха на път към изчезване и след това дойдоха пожарите, а сега и наводненията. Експертите се опасяват, че пожарите и наводненията са ускорили процеса на изчезване на коали.

Ето защо частното опазване на местообитанията за коали е толкова важно за оцеляването на вида. Nuii подкрепя мисията на Wild Ark да защити възможно най-много местообитания за местните диви животни, по-специално коалите.

Проектът за повторно Оживяване на коалите е програма за отглеждане на коали и повторното им заселване в дивата природа на Wild Ark
Резерват за диви животни Mongo Valley в Северната част на Нов Южен Уелс. Моделът на повторното им заселване в дивата природа ще бъде първият по рода си и огромна победа за коалите и опазването на природата в Австралия.

Какво правим ние

  • Проучване на местната популация от коали в резервата за диви животни Mongo Valley в Нов Южен Уелс
  • Осигуряване на управление на растителност, огън и диви животни в района, за да се предпазят коалите
  • Изграждане на заграждения за коали, които да се използват като съоръжение за краткосрочно размножаване, от което коалите ще бъдат транспортирани до зона за плавно освобождаване в рамките на по-широкото убежище
  • Подпомагане на „къща на половината път“ за коалите, за подготовка на коали, отглеждани в плен и подготовката им за пускане в дивата природа
  • Проследяване, улавяне и наблюдение, за проверка на здравето на коалите след освобождаването
  • 4000 евкалиптови дървета ще бъдат засадени в светилището през 2022 г
  • Създаване на програма за местни рейнджъри, осигуряваща заетост на местните коренни общности през 2023 г

Следвайте нашето пътуване тук или @nuii_icecream_global в Instagram.