Σύνοψη όρων:

Περιορισμός συμμετοχής, κάτοικοι Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο 18+. Οι παρόντες όροι ισχύουν για κατοίκους Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες από άλλες χώρες πρέπει να ανατρέξουν στους τοπικούς όρους. Απαιτείται πρόσβαση στο Ίντερνετ. Απαιτείται δημόσιος λογαριασμός στο Instagram. Δεν είναι απαραίτητη η αγορά. Η προωθητική περίοδος ξεκινάει στις 17 Αυγούστου 2022 και λήγει στις 28 Οκτωβρίου 2022. Για να συμμετάσχετε, δημοσιεύστε την καλύτερη φωτογραφία σας (δικό σας έργο) με το θέμα «κάθε φωτογραφία από μια περιπέτεια έχει μοναδικές ιστορίες να πει» με μια λεζάντα που περιγράφει την ιστορία πίσω από την εικόνα και αναφέρει τη χώρα διαμονής σας. Η δημοσίευση πρέπει να γίνει στο Instagram. Προσθέστε το hashtag #MyNuiiAdventure και κάντε tag και ακολουθήστε το @nuii_icecream_global. 3 συμμετοχές ανά άτομο το μέγιστο. Ένας νικητής θα επιλεγεί από κάθε χώρα που συμμετέχει. Κάθε νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας για τον ίδιο και έναν συνοδό (αξίας έως 2.500 ευρώ ανά άτομο) και ένα κουπόνι για τον ίδιο και έναν συνοδό για μια επίσκεψη στο Currumbin Wildlife Sanctuary, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο νοσοκομείο για κοάλα, αξίας 280 δολ. Αυστραλίας ανά άτομο. Το βραβείο πρέπει να εξαργυρωθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (κατά προτίμηση εκτός ταξιδιωτικών περιόδων αιχμής, όπως το Πάσχα και τα Χριστούγεννα). 3 συμμετοχές ανά άτομο το μέγιστο. Ακολουθούν αναλυτικά οι όροι. Διοργανωτής και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Froneri International Limited, Richmond House, North Yorkshire, Αγγλία, DL7 9UL.

Αναλυτικοί όροι

Εισαγωγή:

Αυτοί οι Όροι και οι προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης ή ασυνέπειας με άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών ή προωθητικών υλικών. Οι οδηγίες συμμετοχής θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των Όρων και των προϋποθέσεων και, με τη συμμετοχή τους, όλοι οι συμμετέχοντες θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται και δεσμεύονται με τους Όρους και τις προϋποθέσεις. Διατηρήστε ένα αντίγραφο για την πληροφόρησή σας.

Εισαγωγή:

Διοργανωτής: Froneri International Limited, Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire, Αγγλία, DL7 9UL, εταιρεία εγγεγραμμένη στα μητρώα Αγγλίας και Ουαλίας με αριθμό μητρώου 5777981.

Επιλεξιμότητα:

 1. Αυτή η προωθητική ενέργεια είναι ανοιχτή μόνο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοικοι των εξής περιοχών δικαιοδοσίας: 
  • Ιταλία
  • Γαλλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γερμανία
  • Ελβετία
  • Ισπανία
  • Πολωνία
  • Ελλάδα

  Ισχύουν τοπικοί όροι ανάλογα με τη χώρα διαμονής του συμμετέχοντα. Οι παρόντες όροι ισχύουν για συμμετέχοντες που διαμένουν στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες από άλλες χώρες θα πρέπει να ανατρέξουν στους τοπικούς όρους τους.

  Υπάλληλοι (και συγγενείς τους πρώτου βαθμού) του Διοργανωτή, των θυγατρικών του, άλλων εταιρειών του ομίλου, οι αντιπρόσωποί του ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται επαγγελματικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια δεν δύναται να συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια.

  Απαιτείται πρόσβαση στο Ίντερνετ.

  Απαιτείται δημόσιος (ανοιχτός), ενεργός προσωπικός λογαριασμός στο Instagram. Δεν είναι απαραίτητη η αγορά.

  Η χρήση του Instagram από πλευράς σας για τη συμμετοχή σας στην παρούσα προωθητική ενέργεια υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/179379842258600

  Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν χορηγείται, εκχωρείται ή διεξάγεται από, ούτε συνδέεται κατ’ ουδένα τρόπο με το Instagram. Με τη δήλωση συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι δεν έχουν καμία αξίωση κατά του Instagram αναφορικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια. Με τη δήλωση συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τη συμπλήρωση δήλωσης απαλλαγής ευθυνών για το Instagram αναφορικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια.

 2. Λογαριασμός Instagram: Αν δεν έχετε λογαριασμό, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν προκειμένου να συμμετέχετε – θα χρειαστείτε ενεργή διεύθυνση email για να το κάνετε αυτό.  Η χρήση του λογαριασμού σας στο Instagram υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Instagram, https://help.instagram.com/581066165581870
 3. Επιτρέπονται 3 συμμετοχές το μέγιστο ανά άτομο, ανεξαρτήτως του αριθμού δημοσιεύσεων που θα γίνουν στο Instagram κατά την Προωθητική περίοδο. Όπου κάποιος από τους συμμετέχοντες υποβάλει περισσότερες από 3 φωτογραφίες, οι πρώτες 3 καταχωρίσεις χρονολογικά θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ενώ η τέταρτη και οι επόμενες από αυτήν καταχωρίσεις δεν θα είναι έγκυρες. Όποιος προσπαθήσει να παρακάμψει αυτό τον κανόνα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών, θα αποκλειστεί από την παρούσα προωθητική ενέργεια.
 4. Πρέπει να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας στο Instagram σε δημόσια (ανοιχτή) ρύθμιση ως τις 30 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν κερδίσετε.

Προωθητική περίοδος:

 1. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τις 00:00 BST στις 17 Αυγούστου 2022 έως τις 23:59 BST στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Συμμετοχή:

 1. Για τη συμμετοχή σας, δημοσιεύστε την καλύτερη φωτογραφία σας με θέμα «κάθε περιπέτεια έχει μια μοναδική ιστορία να πει» στο Instagram, συμπεριλάβετε μια λεζάντα που περιγράφει την ιστορία πίσω από την εικόνα και αναφέρει τη χώρα διαμονής σας, προσθέστε το hashtag #MyNuiiAdventure και κάντε tag και ακολουθήστε το @nuii_icecream_global κατά την Προωθητική περίοδο. Η φωτογραφία πρέπει να είναι δικό σας έργο και να μην περιέχει ταυτοποιήσιμα εμπορικά σήματα.  Κάθε ταυτοποιήσιμο άτομο πρέπει να έχει συναινέσει να εμφανίζεται στη φωτογραφία και να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.  Μη ταυτοποιήσιμοιανήλικοι (κάτω των 18 ετών) μπορούν να εμφανίζονται στη φωτογραφία. Ανατρέξτε στον όρο 8 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενο που θα προκαλέσει ακύρωση της συμμετοχής σας.Οι συμμετοχές θα κριθούν με βάση τα εξής κριτήρια:
  • Δημιουργική ερμηνεία του θέματος
  • Μοναδικότητα, ποιότητα και δημιουργικότητα της φωτογραφίας
  • Φωτογραφικές δεξιότητες (χωρίς υπερβολική επεξεργασία)
  • Συναισθηματική σύνδεση
  • Σεβασμός και εγκυρότητα όσον αφορά τον πολιτισμό
  • Αποφυγή στερεοτύπων ή τουριστικών κλισέ
  • Δημιουργικότητα της λεζάντας

  Η κορυφαία, κατά την κριτική επιτροπή, συμμετοχή από κάθε χώρα θα κερδίσει ένα βραβείο (ανατρέξτε στον όρο 14 για λεπτομέρειες). Ανατρέξτε στους όρους 17 και 18 για χρονοδιαγράμματα σχετικά με την ενημέρωση των νικητών και την επιβεβαίωση.

 2. Ο Διοργανωτής παρακολουθεί τις αποκρίσεις σε αυτή την προωθητική ενέργεια και, αν κάποιες από αυτές ή προηγούμενες δημοσιεύσεις κάποιου συμμετέχοντα είναι, ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικές για άλλα μέλη της κοινότητας του Instagram ή περιέχουν οτιδήποτε που είναι πιθανό ή θα μπορούσε να προσβάλει ή να προκαλέσει δυσαρέσκεια, τότε ο υπεύθυνος συμμετέχων θα απομακρυνθεί από την προωθητική ενέργεια και θα αποκλειστεί από τη διεκδίκηση του βραβείου. Όσο διατηρείτε την ιδιότητα του συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, η χρήση του Instagram από πλευράς σας υπόκειται στους Όρους και τις προϋποθέσεις του Instagram: https://help.instagram.com/581066165581870
 3. Οι καταχωρίσεις των συμμετεχόντων θα θεωρηθούν άκυρες αν οποιαδήποτε δημοσίευση:- περιλαμβάνει συκοφαντικό, κακόβουλο, άσεμνο ή άλλο ανάρμοστο περιεχόμενο·

  – περιλαμβάνει τα ονόματα ατόμων χωρίς τη ρητή άδειά τους·

  – περιλαμβάνει περιεχόμενο που παραβιάζει αθέμιτα την προσωπικότητα κάποιου·

  – που, κατά τη λογική άποψη του Διοργανωτή, αποτελεί ευρεία ή σοβαρή προσβολή (λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες απόψεις ή τα κυρίαρχα πρότυπα μιας κοινότητας)·

  – περιλαμβάνει περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων·

  – περιλαμβάνει περιεχόμενο που θεωρείται κοινωνικά ανεύθυνο ή που ενδέχεται να παραβιάζει την τοπική διαφημιστική δεοντολογία (όπως τον Κώδικα CAP στο Ηνωμένο Βασίλειο).

 4. Οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι κάθε εικόνα που υποβάλουν δεν περιέχει υλικό τρίτων που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, είναι πρωτότυπο έργο τους, δεν έχει αντιγραφεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από κανένα τρίτο μέρος και ο συμμετέχων έχει πλήρη εξουσιοδότηση να δημοσιεύσει την εικόνα. Οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν επίσης ότι οποιοδήποτε άτομο απεικονίζεται έχει δώσει ρητή άδεια να εμφανίζεται στην εικόνα, έχει ενημερωθεί για τη χρήση της εικόνας και έχει συναινέσει με την εν λόγω χρήση.
 5. Ο Διοργανωτής δεν αξιώνει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό. Συμφωνείτε ότι ο Διοργανωτής ενδέχεται να διαθέσει την καταχώρισή σας στον ιστότοπό του www.nuiiicecream.com, στο TikTok και στο Instagram στα πλαίσια δημοσιοποίησης του διαγωνισμού.  Επιβεβαιώνετε επίσης ότι κάθε άτομο που εμφανίζεται στην καταχώρισή σας έχει ενημερωθεί για την εν λόγω χρήση της καταχώρισής σας και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
 6. Συμμετέχοντες που θα υποβάλουν καταχώριση για λογαριασμό κάποιου άλλου θα αποκλειστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
 7. Ατελείς, δυσανάγνωστες, μη έγκυρες, εσφαλμένες ή εκπρόθεσμες καταχωρίσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για καταχωρίσεις εκπρόθεσμες, ατελείς ή απολεσθείσες εξαιτίας τεχνικών ή άλλων λόγων.

Βραβεία:

 1. Υπάρχει ένα Βραβείο για κάθε χώρα [Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο].Πρώτο βραβείο: το βραβείο είναι αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας για τον νικητή και έναν συνοδό (αξίας έως 1.250 ευρώ ανά άτομο) και ένα κουπόνι για τον νικητή και έναν συνοδό για μια επίσκεψη στο Currumbin Wildlife Sanctuary, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο νοσοκομείο για κοάλα, αξίας 280 δολ. Αυστραλίας ανά άτομο. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Ή ΕΝΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΓΕΥΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ταξιδιού πιο κάτω, στους όρους 35-43. Το Βραβείο πρέπει να εξαργυρωθεί στο σύνολό του πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αν, λόγω της πανδημίας του Covid-19, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το ταξίδι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023 εξαιτίας κρατικών περιορισμών ή οδηγιών, ο Διοργανωτής και ο νικητής θα συζητήσουν, καλή τη πίστει, την αντικατάσταση με βραβείο αντίστοιχης αξίας.  Η κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στη διαθεσιμότητα. Μολονότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κάνουμε την κράτηση των πτήσεων στις ημερομηνίες που προτιμά ο νικητής, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε ακριβείς ημερομηνίες κράτησης. Το αεροδρόμιο αναχώρησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε αεροδρόμιο στη χώρα διαμονής του νικητή και όχι απαραίτητα το πλησιέστερο αεροδρόμιο στην οικία του νικητή. Δεν είναι δυνατή η κράτηση πτήσεων κατά τις ταξιδιωτικές περιόδους αιχμής (συμπεριλαμβανομένων του Πάσχα και των Χριστουγέννων). Η μέγιστη αξία του αεροπορικού εισιτηρίου θα είναι 1.250 ευρώ ανά άτομο (ή η αντίστοιχη τοπική αξία).  Το ταξίδι κοστίζει περίπου 2.900 ευρώ (υπόκειται σε διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών).
 2. Δεν θα παρασχεθούν μετρητά ή άλλα εναλλακτικά βραβεία εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εκτός εάν υφίστανται συνθήκες πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή, οπότε ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο με άλλα παρόμοια ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται (ούτε επιστρέφεται). Αν ένα βραβείο δεν μπορεί να παραδοθεί στον νικητή χωρίς υπαιτιότητα του νικητή ή του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα επιχειρήσει να αντικαταστήσει το βραβείο με άλλο παρόμοιας αξίας, βάσει της τοπικής νομοθεσίας.
 3. Ενδέχεται να προκύψει οφειλόμενος φόρος επί του βραβείου. Οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση προκύψει από την παραλαβή του βραβείου θα είναι ευθύνη του παραλήπτη. Αποδεχόμενος το βραβείο, ο νικητής επιβεβαιώνει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε φόρο επί του βραβείου. Ο Διοργανωτής δεν θα παρακρατήσει, δηλώσει ή θεωρηθεί υπόλογος για οποιονδήποτε φόρο προκύψει από την απονομή του βραβείου

Επιλογή του νικητή:

 1. Όλες οι συμμετοχές που παραλήφθηκαν πριν από την Καταληκτική ημερομηνία της προωθητικής περιόδου θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια που παρατίθενται στον όρο 6 εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος της Προωθητικής περιόδου από κριτική επιτροπή επιλεγμένη από τον Διοργανωτή με ειδίκευση στη φωτογράφιση για το Instagram. Τα ονόματα των ανεξάρτητων κριτών θα διατίθενται από τον Διοργανωτή από τις 17 Αυγούστου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 έπειτα από την αποστολή email στη διεύθυνση nuii@b-theagency.com με τίτλο «Ανεξάρτητοι κριτές διαγωνισμού Nuii» στη γραμμή θέματος.

Ειδοποίηση του νικητή:

 1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα από το @nuii_icecream_global στον λογαριασμό Instagram που συνδέεται με τη νικητήρια καταχώρισή τους εντός 5 ημερών από τη διαδικασία λήψης της οριστικής απόφασης των κριτών και θα έχουν 10 εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία και δηλώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα στη νικητήρια εικόνα), προκειμένου να παραλάβουν το βραβείο. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν έγκαιρα ή που δεν είναι επιλέξιμοι, θα επιλεγεί άλλος νικητής με την ίδια μεθοδολογία. Η διαδικασία θα επαναληφθεί έως ότου ένας επιλέξιμος νικητής να μπορεί να παραλάβει το βραβείο.Οι συμμετέχοντες παροτρύνονται να παρακολουθούν τον λογαριασμό τους στο Instagram αυτό το διάστημα για να διαπιστώσουν εάν κέρδισαν.

  Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να ελέγχει τα εισερχόμενα μηνύματά του στο Instagram για να βεβαιωθεί ότι έχει λάβει ειδοποίηση. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη αν ο συμμετέχων προσέλθει εκπρόθεσμα να παραλάβει το βραβείο του σε περίπτωση που παραλείψει ή δεν διαβάσει/απαντήσει στο μήνυμα για οποιονδήποτε λόγο.

Παραλαβή του βραβείου:

 1. Θα ζητηθεί από τους νικητές να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση email στην οποία θα σταλεί αλληλογραφία σχετικά με την παραλαβή του βραβείου. Την αρχική αλληλογραφία θα διαχειρίζεται το πρακτορείο που θα συντονίσει την κράτηση του ταξιδιού.

Covid-19:

Αν η εκπλήρωση ή οποιοδήποτε στοιχείο αυτής της προωθητικής ενέργειας καθυστερήσουν ή επηρεαστούν από τη συνεχιζόμενη πανδημία του Covid-19 και από συνακόλουθους κρατικούς περιορισμούς, ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους πληττόμενους συμμετέχοντες και θα τους ενημερώσει σχετικά με αναπόφευκτες αλλαγές στις ημερομηνίες της προωθητικής ενέργειας, στις αναθεωρημένες ημερομηνίες εκπλήρωσης ή στο βραβείο.

Διαφήμιση:

 1. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους νικητές, αλλά χωρίς υποχρέωση, να συμμετέχουν σε εύλογες ενέργειες δημοσιοποίησης αυτής της προωθητικής ενέργειας. Αυτές ίσως περιλαμβάνουν αίτημα να χρησιμοποιηθούν το όνομα και η φωτογραφία προφίλ του νικητή για διαφήμιση.

Κατάλογος νικητών:

 1. Ο Διοργανωτής θα διαθέσει κατάλογο με τα επώνυμα και τις χώρες των νικητών σε μέλη του κοινού ή ρυθμιστικές αρχές που θα ζητήσουν αυτά τα στοιχεία εντός 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης αυτής της προωθητικής ενέργειας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προβάλουν ένσταση στην κοινοποίηση ή να ζητήσουν αυτή η κοινοποίηση να περιοριστεί ως προς το πεδίο εφαρμογής, επικοινωνώντας με τη διεύθυνση nuii@b‐ theagency.com. Ενδέχεται, ωστόσο, να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες στις σχετικές ρυθμιστικές αρχές αν μας ζητηθεί. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο του καταλόγου των νικητών, στέλνοντας email στη διεύθυνση nuii@b‐theagency.com με τον τίτλο «Διαγωνισμός Nuii» στη γραμμή θέματος

Επαλήθευση:

 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει όλες τις συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος να ζητήσει αποδείξεις σχετικά με τη διεύθυνση και την ταυτότητα, τις οποίες ο συμμετέχων πρέπει να παράσχει εντός 10 εργάσιμων ημερών.Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να παράσχει ορθά, ενημερωμένα στοιχεία κατά τη συμμετοχή του στην παρούσα προωθητική ενέργεια και την αποδοχή του βραβείου (όνομα, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και ημερομηνία γέννησης).  Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για νικητές που δεν παρείχαν ακριβείς πληροφορίες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η αποδοχή ή η παράδοση του βραβείου τους.

Αποποίηση ευθυνών μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

 1. Πολυάριθμοι παράγοντες πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή ενδέχεται να παρέμβουν στη λειτουργία του Instagram. Ο Διοργανωτής δεν εγγυάται, συνεπώς, τη συνεχή, αδιάκοπη ή ασφαλή πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα.

Ευθύνη:

 1. Σε περίπτωση που προκύψουν περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου του Διοργανωτή, ή, ειδάλλως, όπου απάτη, κατάχρηση και/ή σφάλμα επηρεάσουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία αυτής της προωθητικής ενέργειας ή την απονομή των βραβείων, και μόνο όπου οι περιστάσεις το καθιστούν αναπόφευκτο, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την προωθητική ενέργεια ή τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά θα επιχειρεί πάντα να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στους συμμετέχοντες, προκειμένου να αποφευχθεί αναίτια απογοήτευση
 2. Αναφορικά με τα υλικά βραβεία, σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ελάττωμα του βραβείου θα πρέπει να συζητηθεί με τον κατασκευαστή του. Ο Διοργανωτής θα διευκολύνει την επικοινωνία για λογαριασμό του νικητή, αλλά ο Διοργανωτής δεν είναι ο κατασκευαστής κανενός βραβείου και δεν είναι σε θέση, συνεπώς, να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του βραβείου.
 3. Ο Διοργανωτής και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και εταιρείες δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, έμμεσης, ειδικής ή συνακόλουθης απώλειας ή απώλειας κερδών), δαπάνη ή βλάβη που θα προκύψει ή θα παραταθεί (είτε είναι αποτέλεσμα αμέλειας προσώπου είτε όχι) αναφορικά με την παρούσα προωθητική ενέργεια ή την αποδοχή ή χρήση του βραβείου, εκτός από οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων ατομικού τραυματισμού, θανάτου και απάτης), οπότε η ευθύνη περιορίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη από τη νομοθεσία.Για τους Έλληνες συμμετέχοντες, η προαναφερόμενη εξαίρεση ή περιορισμός ευθυνών δεν ισχύει σε περιπτώσεις ηθελημένων ενεργειών ή ενεργειών σοβαρής αμέλειας, σε περιπτώσεις βλαβών στο σώμα, την υγεία και τη ζωή, σε παραβιάσεις βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. υλικών υποχρεώσεων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης), σε περιπτώσεις εγγυήσεων και για απώλειες σύμφωνα με κάθε ισχύοντα νόμο περί ευθύνης προϊόντων.
 4. The Promoter reserves the right to refuse to award a prize or withdraw prize entitlement and/or refuse further participation in the promotion and disqualify the participant where there are reasonable grounds to believe there has been a breach of these Terms and Conditions, the spirit of the promotion, any instructions forming part of this promotion’s entry requirements or otherwise where a participant has gained unfair advantage in participating or won using fraudulent means.
 5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να απονείμει ένα βραβείο ή να αποσύρει την αξίωση σε βραβείο και/ή να αρνηθεί την περαιτέρω συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι έχουν παραβιαστεί οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις, το πνεύμα της προωθητικής ενέργειας, τυχόν οδηγίες που αποτελούν μέρος των απαιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή, ειδάλλως, όπου κάποιος συμμετέχων έχει αποκτήσει άδικο πλεονέκτημα στη συμμετοχή του ή έχει κερδίσει με δόλια μέσα
 6. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους διαπιστωθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή ειδάλλως ανεφάρμοστος, τότε θα αφαιρεθεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις και οι εναπομείναντες όροι θα παραμείνουν και θα διατηρηθούν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 7. Η απόφαση του Διοργανωτή είναι οριστική αναφορικά με όλα τα προωθητικά ζητήματα και δεν θα υπάρξει γραπτή επικοινωνία.
 8. Κάθε ερώτημα που αφορά τη νομική ερμηνεία των κανόνων θα βασίζεται στην αγγλική νομοθεσία και τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία, εκτός εάν ζείτε σε άλλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε θα έχουν δικαιοδοσία τα τοπικά δικαστήρια. Αν συμμετέχετε από χώρα εκτός του ΗΒ, η τοπική δεσμευτική νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ αυτών των όρων ή της αγγλικής νομοθεσίας και των δικαστηρίων της χώρας διαμονής σας.Προστασία δεδομένων:
 9. Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται μόνο για τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας και για κανέναν άλλον σκοπό, εκτός εάν έχουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Αναγνωρίζετε ότι ο Διοργανωτής ενδέχεται να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα πρακτορεία, αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα όλο αυτό το διάστημα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Κάντε κλικ εδώ για την Πολιτική απορρήτου του Διοργανωτή. Μπορείτε να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και διόρθωση τυχόν ανακριβειών, να εκφράσετε το δικαίωμά σας να προβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας αποστέλλοντας email στη διεύθυνση nuii@b-theagency.com. Με τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια, συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται εδώ.

Κύριες πληροφορίες για το ταξιδιωτικό βραβείο και περιορισμοί

 1. Πτήσεις: κάθε νικητής θα λάβει αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή για το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας για τον ίδιο και έναν συνοδό (μέγιστης αξίας έως 2.500 ευρώ ανά άτομο)Currumbin Wildlife Sanctuary: κάθε νικητής και ο συνοδός του θα λάβουν ένα κουπόνι για να επισκεφτούν το Currumbin Wildlife Sanctuary, συμπεριλαμβανομένης μιας περιήγησης στο νοσοκομείο για κοάλα (εκτιμώμενης αξίας 280 δολ. Αυστραλίας ανά άτομο).

  Δεν περιλαμβάνονται: το βραβείο δεν περιλαμβάνει βίζα, ταξιδιωτική ασφάλεια, διαμονή, μεταφορά ή οποιαδήποτε μετακίνηση από/προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο ή προορισμό εντός της Αυστραλίας, γεύματα ή άλλα έξοδα. Θα είναι ευθύνη του νικητή και του συνοδού του να φροντίσουν για όλα αυτά.

  Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, τροποποιήσεις ή επαναπρογραμματισμό από πλευράς της αεροπορικής εταιρείας ή του Currumbin Wildlife Park.

  Ο νικητής και ο συνοδός του είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας και του Currumbin Wildlife Park. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του Currumbin Wildlife Park μπορείτε να βρείτε εδώ https://currumbinsanctuary.com.au/terms-and-conditions. Ο νικητής και ο συνοδός του θα πρέπει να εξετάσουν τους όρους της επιλεγμένης αεροπορικής εταιρείας προτού ταξιδέψουν

 2. Ταξιδιωτική ασφάλεια δεν περιλαμβάνεται. Ο νικητής και ο συνοδός του πρέπει να φροντίσουν να έχουν ένα καλής ποιότητας ασφαλιστικό συμβόλαιο που καλύπτει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χώρα/τις χώρες όπου θα ταξιδέψουν.
 3. Το ταξιδιωτικό πακέτο πρέπει να γίνει δεκτό ως σύνολο. Οι πτήσεις και τα κουπόνια για το Currumbin δεν μπορούν να εξαργυρωθούν ξεχωριστά. Ο νικητής και ο συνοδός του πρέπει να ταξιδέψουν μαζί στην ίδια πτήση.Όλες οι ταξιδιωτικές κρατήσεις θα γίνουν μέσω του επιλεγμένου από τον Διοργανωτή παρόχου και πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από τις προτεινόμενες ημερομηνίες ταξιδιού. Μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση, δεν επιτρέπονται αλλαγές. Αν ακυρωθεί μια κράτηση, δεν θα εκδοθούν εναλλακτικά εισιτήρια.
 4. Ο νικητής και ο συνοδός του είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι έχουν στην κατοχή τους την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλεια, ισχύοντα διαβατήρια (που πληρούν όλες τις απαιτήσεις για μετάβαση στη χώρα/στις χώρες προορισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε απαιτήσεων σχετικά με την εναπομείνασα διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου) και βίζα, καθώς και ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγείας ή τις κρατικές απαιτήσεις πριν από την αναχώρησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού).
 5. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη από τον νικητή ή τον συνοδό του που έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου ή πρόσβασης του νικητή ή του συνοδού του σε οποιοδήποτε μέρος του ταξιδιού.
 6. Όλο το ταξίδι υπόκειται στους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας. Μετά την κράτηση, οι πτήσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν, ενώ δεν δίνονται αποζημιώσεις. Τα αεροπορικά εισιτήρια του βραβείου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κανένα πρόγραμμα τακτικών πελατών αεροπορικής εταιρείας, καμία άλλη έκπτωση, εκπτωτικά κουπόνια, προωθητικές ενέργειες ή ειδικές προσφορές.
 7. Μετά την έκδοση των εισιτηρίων για το ταξίδι, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εξαιτίας (ενδεικτικά) καιρικών συνθηκών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας, τυφώνα, εργατικών διαφορών, πολέμου, τρομοκρατικής ενέργειας, εχθροπραξιών, πολιτικών αναταραχών, εξεγέρσεων, εμφύλιας διαμάχης ή άλλων περιστάσεων πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή ή των ταξιδιωτικών εταιρειών.
 8. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του βραβείου κατά τις ταξιδιωτικές περιόδους αιχμής (συμπεριλαμβανομένων του Πάσχα και των Χριστουγέννων).
 9. Ο νικητής και ο συνοδός του είναι υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που δεν δηλώνονται ρητά σε αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις ως μέρος του βραβείου. Όλα τα άλλα κόστη και έξοδα που θα προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διαμονής, των γευμάτων, των μετακινήσεων, της μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο και οποιασδήποτε μετακίνησης εντός της Αυστραλίας, της ασφάλειας, της επιβίβασης κατά προτεραιότητα, αναβαθμίσεων, κράτησης θέσεων, χρεώσεων αποσκευών, εκδρομών, έκδοσης βίζα (κατά περίπτωση), εμβολίων (κατά περίπτωση), διαμονής, γευμάτων, λογαριασμών, φιλοδωρημάτων και άλλων αμοιβών, και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον νικητή και τον συνοδό του.