OCHRONA NAJDZIKSZYCH MIEJSC NA ŚWIECIE

NASZA MISJA

Koale są gatunkiem zagrożonym wyginięciem populacji na wschodnim wybrzeżu Australii z powodu wylesiania, suszy, pożarów buszu i gwałtownych powodzi. Według nowych danych liczba koali na wolności spadła z          80 000 w 2018 r. do około 32 065 – 57 920 obecnie.

W 2022 roku rząd Australii ogłosił, że koale zostaną oficjalnie sklasyfikowane jako zagrożone w 3 stanach Australii. Szacuje się, że w latach 2019-2020 zginęło ok 6382 koali w czasie pożarów w stanie Nowa Południowa Walia.

THE KOALA RE-WILDING PROJECT

Według Expertów pożary buszu w przeszłości, a teraz powodzie przyśpieszają miejscowe wyginięcie koali.

Dlatego prywatna ochrona siedlisk koali jest tak ważna dla przetrwania gatunku. Nuii wspiera misję Wild Ark, aby chronić jak najwięcej siedlisk rodzimej przyrody, w szczególności siedlisk koali.

Projekt Koala Re‐wilding to program hodowli koali w schroniskach w celu przeniesienia tych dzikich zwierząt do rezerwatu Wild Ark’s Mongo Valley Wildlife w północnej cześci stanu NSW. Model w którym z kontrolowanej hodowli koale są wypuszczane na wolność będzie pierwszym tego rodzaju projektem.

CO ROBIMY

  • Przeprowadzamy badania nad lokalną populacją koali w rezerwacie Mongo Valley Wildlife w stanie Nowa Południowa Walia w Australii
  • Dbamy o bezpieczeństwo koali poprzez czyszczenie buszu po pożarach z suchych krzaków, które stanowią duże zagrożenie powrótnego pożaru. Stawiamy ogrodzenia, tak aby dzikie zwięrzęta np lisy nie zagrażały koalom
  • Tworzymy wybiegi dla koali, które będą wykorzystywane jako krótkoterminowy obiekt hodowlany. Następnie koale zostaną przetransportowane do docelowego rezerwatu
  • Wspieranie „domu dla koali w połowie drogi” w celu przygotowania zrehabilitowanych i hodowanych koali do wypuszczenia na wolność
  • Śledzimy i monitorujemy koale po wypuszczeniu na wolność w celu sprawdzenia stanu ich zdrowia
  • Planujemy zasadzić 4000 drzew eukaliptusowych w rezerwacie w 2022 r
  • Tworzymy programu Indigenous Ranger (Miejscowy Strażnik leśny), który zapewni zatrudnienie lokalnym społecznościom w 2023 roku

Sledź naszą przygodę na @nuii_icecream_global na Instagramie.